Kaj je psihoterapija?

Psihoterapija je v osnovi zdravljenje s pogovorom. Je proces, v katerem oseba s pomočjo razumevanja, tolerance, topline, občutka varnosti in sprejetosti, ki so temelji psihoterapevtskega odnosa, pridobi bolj pozitiven pogled nase in na svojo prihodnost in lažje napreduje v vsakdanjem življenju. Spoznava sebe, širi svoje razumevanje in ozavešča svoje potrebe. S pridobivanjem novih izkušenj znotraj psihoterapevtskega odnosa krepi svoje notranje vire moči, spreminja svoje vzorce funkcioniranja in presega manj funkcionalne načine reševanja svojih stisk ter se uči bolj uspešno reševati težave.

Psihoterapevt pri svojem delu uporablja različne metode in tehnike, s katerimi klientu skozi pogovor pomaga k razumevanju njegovega čustvovanja, mišljenja, doživljanja in vedenja do samega sebe in do drugih. Pomaga pri iskanju lastnih, za klienta sprejemljivih rešitev in postavljanju dosegljivih kratkoročnih in dolgoročnih ciljev. Psihoterapevt je klientu v oporo in ga spremlja v njegovem procesu iskanja rešitev in osebnostne rasti.

V Centru za psihoterapijo in psihoterapevtsko svetovanje delujemo po principih integrativne relacijske in sistemske psihoterapije.

Integrativna relacijska psihoterapija poudarja pomembnost celostnega pristopa pri delu z ljudmi. Značilnost integrativne psihoterapije je, da nudi celovit pristop in upošteva individualnost vsakega posmeznika. Obravnava telesno, čustveno, miselno, vedenjsko, socialno in duhovno dimenzijo človeka. Zelo pomembna je tudi obravnava vseh odnosov človeka, saj je človek odnosno bitje, zato je v terapiji izjemno pomemben tudi odnos med klientom in psihoterapevtom.

Sistemska družinska psihoterapija
je v svojem delu usmerjena na rešitev. Posameznika vedno razume znotraj socialnega konteksta, iz katerega izhaja, poudarek je predvsem na družinskem sistemu, saj sprememba enega člana družine ponavadi vpliva na spremembo celotnega družinskega sistema. Sistemski pristop se osredotoča na klientove vire in moči. Posameznik, par ali družina se skozi varen terapevtski proces in s posebnimi terapevtskimi postopki in intervencijami uči spreminjati svoje nefunkcionalne zaznave in odnose v bolj uspešno delujoče. Razvijajo se nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore, ki bistveno pripomorejo k boljši kvaliteti življenja vseh udeležencev terapije.

Kako poteka psihoterapija?

Psihoterapevtska srečanja potekajo redno, običajno enkrat tedensko. Stalnost srečanj je zelo pomembna, saj to zagotavlja nemoten potek terapije in omogoča napredek. Posamezna terapija traja 50 minut, trajanje ciklusa terapij pa je odvisno od težav in stanja posameznika, ter od zastavljenih ciljev. Za trajne spremembe je potreben poglobljen proces, ki zahteva svoj čas in energijo.

V Centru za psihoterapijo in psihoterapevtsko svetovanje zagotavljamo strokovnost in visok nivo dela. Naš terapevtski tim je vključen v redna izpopolnjevanja in izobraževanja ter je zavezan k načelom psihoterapevtskega etičnega kodeksa.